Torghandel

Åtvidabergs kommun vill främja ett levande torg med mycket aktivitet och möjliggöra för handel, föreningsliv och andra att synas på torget. Ordinarie torghandelsdagar är onsdag, fredag och lördag. På Stortorget arrangeras varje år även två marknader.

Torghandel

På Stortorget bedrivs torghandel onsdagar, fredagar och lördagar. Anmälan om plats sker till Torgfogden.

Kommunen erbjuder saluplats på 3x3 meter kostnadsfritt till handlare/förening eller privatperson. Övrig taxa enligt nedan.

Plats                          Fast saluplats/Årspris                 Tillfällig saluplats 

3x6 meter                             2 200 kronor                                    150 kronor
3x9 meter                             3 300 kronor                                    200 kronor
3x12 meter                           4 400 kronor                                    250 kronor

Marknader

Under året arrangeras två marknader på Stortorget, påskmarknad på påskafton samt höstmarknad sista lördagen i oktober. Anmälan görs senast fyra veckor innan respektive marknad, använd vår anmälningsblankett.PDF Betalning ska vara kommunen tillhanda senast två veckor innan markanden för att bokad plats ska reserveras. Platshyran är 100 kronor/meter (minst 3 meter). El-kostnad tillkommer 10 Amp 100 kronor, 16 eller 32 Amp 300 kronor. Torgfogden förbehåller sig rätten att begränsa antalet försäljare med samma sortiment. Bokad plats får inte överlåtas i andra hand.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2017-02-27

Kontakt

Torgfogden
Box 206
597 25 Åtvidaberg
tel. 0705-137 434
torgfogden@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se