Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomföres i enlighet med budgetramar och andra styrdokument som kommunfullmäktige beslutat. I den nya organisationen har kommunstyrelsen alltverksamhetsansvar och en övergripande ledningsfunktion.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Till kommunstyrelsen finns sju utskott,som ansvararför att bereda ärenden och följa upp både verksamhet och ekonomi inom sina områden.

Kommunstyrelsens ordförande
Elisabet Edlund (S)
0120-831 11
elisabet.edlund@atvidaberg.se

1:e vice ordförande
Bo Hasselblad (M)
0120-831 04
bo.hasselblad@atvidaberg.se

2:e vice ordförande
Joakim Magnusson (C)
joakim.magnusson@atvidaberg.se

Sekreterare
Joakim Karlsson
0120-831 13
joakim.karlsson@atvidaberg.se

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2018-01-18
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se