Nämnder

Åtvidabergs kommun har tre stycken nämnder; bygg- och miljönämnd, valnämnd, samt krisledningsnämnd. Nämnderna består av förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige. Vardera nämnd har sitt ansvarsområde.
Nämndernas viktigaste uppgift är att förverkliga de övergripande målen, som kommunfullmäktige fastställt, till det egna ansvarsområdet.

Läs mer under respektive nämnd i menyn till vänster.

Publicerad av: Jeanette Andersson   
Senast ändrad: 2015-01-20
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se