Val 2018

Ordinarieval till riskdagen, kommun- och landstingsfullmäktige äger rum söndagen den 9 september 2018.

På denna och anslutande sidor kommer du att hitta information om var du kan rösta och när vallokalerna i Åtvidabergs kommun har öppet under valdagen. Vi kommer att publicera mer information löpande under valåret.

Allmänna val

Ordinarie val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Rösträtt vid val till kommun- och landstingsfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom kommunen respektive landstinget. Unionsmedborgare och medborgare i Island och Norge har rösträtt under samma förutsättningar. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

Det är uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen som avgör vem som har rätt att rösta och var. Det innebär att väljare bosatta i Sverige tas upp som röstberättigade i det valdistrikt där de var folkbokförda 30 dagar före valdagen.

Röstmottagare

Vill du anmäla ditt intresse att arbeta som röstmottagare kan du göra det på denna sida: Intresseanmälan

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2018-01-26

Kontakt

Valnämndens kansli

Jonas Fredriksson
Kanslichef
0120-831 21

Joakim Karlsson
Kommunsekreterare
0120-831 13

E-post:val@atvidaberg.se

Mer information

Lättläst

Valresultat 2014

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se