BID35-projektet

 

BID står för Business Improvement District och kan kortfattat beskrivas som platsutveckling i frivillig samverkan, siffran 35 står för riksväg 35. De städer längs 35:an som har valt att ingå i BID35-projektet är Västervik, Gamleby, Åtvidaberg och Linköping.

Projektet jobbar utifrån fem fokusområden:

  • Platsvarumärket (Identitet, profil, positionering och image)
  • Utbud (butiksmix, aktiviteter, upplevelser och service)
  • Platsens (funktion, utseende och utformning)
  • Tillgänglighet (transporter, framkomlighet och öppettider)
  • Rent, tryggt och säkert


Projektets mål

BID35-projektet Åtvidabergs mål är att alla aktörer i det geografiska eller tematiskt området ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell, en affärsplan samt en driftorganisation för ett BID utifrån de förutsättningar som finns på den lokala platsen.

Projektet pågår från och med juli 2016 till december 2018, här kan du läsa mer om BID35-projektet.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-01-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se