Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningens arbetsområden är bland annat fastigheter, infrastruktur, översikts- och detaljplanering, kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjutsar, bygglovs- och bygganmälanhandläggning, kartor, GIS och MBK.

Adress
Besöksadress: Adelswärdsgatan 7
Postadress: Box 206, 597 25 ÅTVIDABERG

Organisation
Till samhällsbyggnadsförvaltningen hör verksamheterna byggkontor, fastighet, färdtjänst, skolskjuts, gata, park, fritidsanläggningar, miljökontor, samhällsplanering och kommunikationer samt turism, fritid, kultur och bibliotek.

Kontaktuppgifter

Rikard Spalle
Förvaltningschef
0120-833 56
rikard.spalle@atvidaberg.se

Jennie Rothman
Nämndsekreterare/Utredare
0120-831 15
jennie.rothman@atvidaberg.se

Britt-Louise Wall
Assistent
0120-831 62
britt-louise.wall@atvidaberg.se

Publicerad av: Anna Karlin   
Senast ändrad: 2017-05-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se