Studier av roterande kommunchefskap - studentuppsatser

Bakgrund
Under åren 2009-2012 hade Åtvidabergs kommun ett roterande chefsskap där fem förvaltningschefer hade ett gemensamt ansvar med ett rullande schema med en formell kommunchef två månader i taget. Modellen var fem stycken i en politisk ledningsgrupp och fem stycken i kommunens chefsgrupp. Alla tio med en helhetsbild av kommunens verksamhet. Arbetsuppgifterna lades upp så att vissa kommunchefsuppgifter delades upp mellan förvaltningscheferna och hölls kvar som löpande uppdrag för respektive person under hela perioden, t ex it och näringslivsfrågor. För övriga uppgifter fördelades ansvaret enligt ett rullande schema där en person i taget var formell kommunchef under tvåmånadersperioden. Den som därefter skulle ta över ansvaret nästkommande period, under sin företrädares sista månad, var delaktig i de olika ärendenas handläggning, men tog inga formella beslut. På så sätt höll man sig alltid uppdaterad och kunde även gå in och agera i kommunchefens ställe i akuta situationer vid dennes frånvaro.

Under våren 2010 bedrevs studier av det roterande kommunchefskapet i Åtvidabergs kommun. Processledare för studierna var Robert Jonsson, förvaltnings- och utvecklingsekonom vid Åtvidabergs kommun samt gästlärare och forskarstuderande vid Linköpins universitet.

Medverkande studenter
Mot bakgrund av att det roterande chefskapet är en ny chefskonstruktion och att det saknas teori och empiriska studier av chefkonstruktionen utgör studenternas uppsatser bidrag till den fortsatta forskningen. De medverkande studenterna var Linda Lundberg, samhälle och kulturanalys (SKA) vid Linköpings universitet (LiU), Jonas Olsson och Christoffer Berg, SKA vid LiU, Katherine Nilsson och Sara Wolmer, personal och arbetsvetenskap vid LiU samt Terese Helin och Veronica Isaksson, psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Att läsa
Sammanfattning av studierna

Uppsatser
Det roterande chefskapet i Åtvidabergs kommunPDF - en studie av samspelet mellan kommunchefer och politiker ur ett maktperspektiv

Är helheten viktigare än delarna?PDF - en studie om delat ledarskap i Åtvdiabergs kommun

För att komma till källan måste man simma mot strömmenPDF - en studie om Åtvidabergs kommuns roterande kommunchefskap

Roterande kommunchefskapPDF - delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2014-03-25
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se