Kommunledning

Den tjänstemannamässiga kommunledningen utgörs av kommunchefen och förvaltningschefer samt ekonomichef och HR-chef.

Ledningsgruppen

Robert Bredberg, kommundirektör
Stefan Nilsson, biträdande kommundirektör
Marie Christiansson, socialchef
Rikard Spalle, förvaltningschef samhällsbyggnad
Hans Grimsell, förvaltningschef barn- och utbildning
Sofie Malm Höglund, ekonomichef
Monika Holmberg, HR-chef

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-17

Kontakt

Åtvidabergs kommun
Besöksadress: Adelswärdsg 7
Postadress: Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
Fax: 0120-352 29

Kommundirektör

Robert Bredberg
Kommundirektör
0120-833 08
robert.bredberg@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se