Bolagsstyrelse

Styrelseledamöter i Kopparvallen i Åtvidaberg AB
Följande ledamöter ingår i bolagsstyrelsen för Kopparvallen i Åtvidaberg AB. De är valda av Kommunfullmäktige fram till ordinarie årsstämma.

Ordförande:
Lennart Haraldsson (S)

Vice ordförande:
Bo Hasselblad (M)

Övriga ledamöter:
Eva Sagmar (S)
Carl Donnér (M)
Anders Byström (L)

Suppleanter:
Lars-Åke Bergstrand (S)
Lennart Pettersson (V)

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-07-05

Rubrik

Innehåll

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se