Kopparvallen i Åtvidaberg AB

Kopparvallen i Åtvidaberg AB äger och förvaltar fotbollsanläggningen Kopparvallen inklusive Gamla gymnastiken. Bolagets huvudsakliga syfte är att ge goda förutsättningar för elitfotboll samt utgöra en viktig plats för Bildningscentrum Facettens fotbollsprogram.
Bolaget köper drift-, ekonomi- och administrationstjänster av Åtvidabergs Kommun. Kommunen är bolagets enda hyresgäst och kommer att ansvara för all vidareuthyrning. Allt är reglerat i avtal mellan bolaget och Åtvidabergs Kommun.

Organisationsnummer:
556761-9407

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2016-08-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se