Fakturaadress

Fakturor till Åtvidabergs Vatten AB skickas till:

Åtvidabergs Vatten AB
Fack   760108
R 067
106 37 Stockholm

Fakturor till Åtvidabergs Renhållning AB skickas till:

Åtvidabergs Renhållning AB
Fack   760116
R 067
106 37 Stockholm

På fakturan ska den referenskod som beställaren har uppgivit anges. Referensen består av bokstäverna ZA följt av ytterligare max åtta tecken. Om du inte har fått någon referenskod ber vi dig att kontakta beställaren alternativt nedanstående person.

Har du frågor om fakturor kan du vända dig till:

Per-Olof Andersson
Tfn: 831 80
E-post: per-olof.andersson@atvidaberg.se

Publicerad av: Göran Börkén   
Senast ändrad: 2014-02-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se