Bolagsstyrelse

Styrelsen för Åtvidabergs Vatten AB

Följande ledamöter ingår i bolagsstyrelsen för Åtvidabergs Vatten AB. De är valda av Kommunfullmäktige fram till ordinarie årsstämma 2019.

Ordförande:
Ulrika Klahr (M)

Vice ordförande:
Maria Eklund (S)

Övriga ledamöter:
Sven Sjö (S)
Kjell Myrén (M)
Joakim Magnusson (C)

Suppleanter:
Per Lundberg (S)
Lina Svensson (C)

Styrelsen för Åtvidabergs Renhållning AB

Följande ledamöter ingår i bolagsstyrelsen för Åtvidabergs Renhållning AB. De är valda av Kommunfullmäktige fram till ordinarie årsstämma 2019.

Ordförande:
Ulrika Klahr (M)

Vice ordförande:
Maria Eklund (S)

Övriga ledamöter:
Sven Sjöö (S)
Kjell Myrén (M)
Joakim Magnusson (C)

Suppleanter:
Per Lundberg (S)
Lina Svensson (C)

Publicerad av: Britt-Louise Altmar   
Senast ändrad: 2015-06-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se