Åtvidabergs Vatten och Renhållning

Åtvidabergs Vatten AB äger och driver kommunens vatten- och avloppsreningsverk.

Insamling av hushållsavfall och annan kommunal avfallshantering sköts på motsvarande sätt av Åtvidabergs Renhållning AB.

Dessa båda bolag har bildats för att säkerställa en god ekonomisk särredovisning. VA- och avfallstjänsterna finansieras enbart med de avgifter som brukare och abonnenter betalar. Man vill därför helt skilja dessa från de kommunala verksamheter som betalas med skattemedel. Med två bolag håller man även isär kostnaderna för dessa båda verksamhetsgrenar. Fakturering av avgifterna för vatten, avlopp och sophämtning sker dock på en gemensam faktura.

Organisationsnummer:
Åtvidabergs Vatten AB: 556740-1962
Åtvidabergs Renhållning AB: 556740-1970

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-07-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se