Kommunala Bolag

Åtvidabergs Vatten AB äger och driver kommunens vatten- och avloppsreningsverk.
Insamling av hushållsavfall och annan kommunal avfallshantering sköts på motsvarande sätt av Åtvidabergs Renhållning AB.

Kopparvallen i Åtvidaberg AB äger och förvaltar fotbollsanläggningen Kopparvallen.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-07-05
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se