Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordning Åtvidabergs Vatten ABPDF

Bolagsordning Åtvidabergs Renhållning ABPDF

Ägardirektiv Åtviabergs Vatten AB

Ägardirektiv Åtvidabergs Renhållning AB

Publicerad av: Jonas Fredriksson   
Senast ändrad: 2015-07-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se