Årsredovisning och tertialbokslut

Kommuner är enligt lag tvungna att för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen görs varje vår och är ett avslut på föregående års verksamhet. Till vänster finns årsredovisningarna för de senaste åren.

Utgångspunkten är den externa läsaren men det är även en avrapportering till Kommunfullmäktige. Vi vill med årsredovisningen sprida kunskap till alla invånare kring ekonomi och kommunens verksamhet. Syftet är att öka förståelsen för hur kommunens service hänger ihop med både omvärldens ekonomiska situation och lokalt fattade beslut.  

Kommuner är också tvungna att upprätta ett delårsbokslut. Åtvidabergs kommun har valt att göra två tertialbokslut, en mindre omfattande rapport per den 30 april och en mer omfattande rapport per den 31 augusti. Den andra tertialrapporten är den som avser att uppfylla lagkravet på delårsbokslut. Till höger finns möjlighet att ladda ner de senaste tertialrapporterna.  
 
Om du vill läsa äldre årsredovisningar och tertialrapporter eller om du vill ha en tryckt version kan du kontakta ekonomienheten.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-13
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se