Aktiva Åtvid med framåtanda är vårt gemensamma fönster mot omvärlden

Den geografiska platsen med allt som ryms i vår vardag, ska bli ännu bättre och ännu mer attraktiv.
I den satsningen är "aktiva Åtvid", även kallat "aktiva Åtvidaberg", det begrepp under vilket alla gemensamma krafter, kompetenser och viljor samlas. Människor, föreningar, organisationer, näringsliv, offentlig sektor — det vill säga allt och alla som delar vår strävan, vision och värderingar där samverkan är nyckeln till framgång.

Tillsammans ska vi göra en bra ort ännu bättre

I aktiva Åtvidaberg jobbar vi ihop. Med kreativitet, handlingskraft och nytänkande möts vi över gränserna. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med gemensam kraft och energi bidrar alla med sin unika förmåga. Vi ska ta vara på det som är bra, utveckla platsens attraktionskraft och sträva efter att skapa en framtid där utveckling, tillväxt och medmänsklighet går hand i hand.
I en aktiv ort vill man bo kvar, till en aktiv ort vill man flytta!

De som samverkar med varandra för att berätta för omvärlden hur det är att bo, leva och arbeta i Åtvidaberg får fritt använda allt material som hör till vår satsning på att synas, höras och bli ännu mer attraktiva.

Kontakta oss så berättar vi hur färg, form och tankar gör aktiva Åtvidaberg till ett koncept som alla samverkande parter kan dra nytta av.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-04-21
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se