Vinterväghållning

Vinter i Åtvidaberg

Insatser sker normalt vid 5-7 cm nysnö eller akut halka.

Prioritering

Kommunen prioriterar i första hand framkomligheten på genomfarter och huvudvägnätet, gång- och cykelbanor, P-platser, allmänna inrättningar och centrala delar av tätorten. Detta innebär att det kan dröja upp till 2 dygn i övriga delar av tätorten innan snöröjningen är avslutad.

Halkbekämpning

På genomfartsgator och gator med mycket trafik är det nödvändigt att halkbekämpa. Detta görs med sand eller krossgrus (ev. salt), beroende av väderlek. På övriga gator utförs halkbekämpning i korsningar och branta backar. Gång- och cykelbanor halkbekämpas alltid med sand eller krossgrus. Halkbekämpning med salt ska bara utföras på genomfartsgator och övriga starkt trafikerade gator, undantag kan göras vid exceptionell isbark. En minskad saltanvändning eftersträvas för miljöns skull.

Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker numera mycket begränsat och utförs i första hand i centrala delarna när framkomlighet eller sikt blir starkt begränsad.

Skador
Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning. Det händer att fordon och maskiner som används för snöröjning och halkbekämpning orsakar mindre skador på brevlådor, staket m.m. Skulle något sådant inträffa bör fastighetsägaren snarast meddela vad som inträffat så att skadorna kan repareras.

Till sist — några ord på vägen

• Ta del av massmedias löpande väderprognoser.
• Anpassa hastigheten till väglaget och övrig trafik.
• Anpassa klädsel och skor till vädret, vid halka använd gärna särskilda broddar.
• Vårt mål är att åstadkomma trafiksäkra vägar — men vi kan inte garantera att de är halkfria.
• Vid pågående snöröjning och halkbekämpning — släpp fram våra fordon och underlätta på så sätt vårt arbete.
   
OBS! Snö från egna tomter får ej läggas ut på gatumark

Frågor angående pågående snöröjning och halkbekämpning gällande:

Åtvidabergs tätort, Grebo, Björsäter och Falerum besvaras av Peab Anläggning AB på telefon 070-169 91 52 eller via mejl atvidaberg@peab.se.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2018-02-07

Kontakt

Växel: 0120-830 00

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se