Klipp häcken - du kan rädda liv

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder kan rädda liv.

Enligt Plan- och bygglagen (8 kap 15§) gäller att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risk för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

Du som har utfart mot gatan:
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan eller gång- och cykelbana i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Du som har hörntomt:
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Du som har tomt intill gata:
Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar och träd som sträcker sig ut över gatan eller gång- och cykelbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
Den fria höjden som krävs är
-över gångbana: minst 2,5 m
-över cykelväg: minst 3,2 m
-över körbana: minst 4,6 m

Nyplantering:
Vid nyplantering bör växter placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.
Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns.

Illustrationer till det som anges ovan om sikt och plantering finns i den broschyr som du kan ladda ner här till höger.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-03-10

Läs mer

Information till tomtägare:
Klipp häcken!PDF

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se