Farlig verksamhet

Vid en anläggning i Åtvidaberg finns verksamhet där en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Vid den anläggningen krävs en beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren  kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

På Räddningstjänsten Östra Götalands webbsida kan du läsa mer om farliga verksamheter.

Vad är farliga verksamheter? - Räddningstjänsten Östra Götaland

Farlig verksamhet Åtvidaberg - Dala bergtäkt (NCC Industry AB)

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-01-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se