Krisberedskap och säkerhet

Här vill vi ge dig information om vad som händer om en allvarlig händelse inträffar i Åtvidabergs kommun. Informationen beskriver vem som ansvarar för vad, vilket stöd som kommunen kan ge dig och hur du själv kan förbereda dig och ta ansvar för din egen säkerhet om något skulle hända.

Information på webbens startsida i händelse av större olycka eller krissituation
I händelse av större olycka eller krissituation i Åtvidabergs kommun kommer all nödvändig information att presenteras på webbens startsida.

Samhällskriser
De flesta människor drabbas av kriser någon gång i livet. Det kan exempelvis handla om att förlora någon nära anhörig, att gå igenom en skilsmässa eller att drabbas av en svårare sjukdom. Det finns även kriser som drabbar många människor samtidigt och som kräver att samhället hjälper till på flera olika sätt. Dessa kriser brukar kallas för samhällskriser och det är sådana kriser som vi kommer informera om här.

Exempel på samhällskriser är bränder, epidemier och utsläpp av farliga ämnen. Några välkända kriser som har inträffat i Sverige de senaste åren är stormen Gudrun år 2005, självmordsbombningen i centrala Stockholm 2010 och oljeutsläppen utanför Tjörn 2011.

Samverkan Östergötland
När det inträffar en oväntad händelse eller kris som påverkar hela samhället är det viktigt att samverka med varandra. Därför finns samverkan Östergötland som består av länets 13 kommuner, ett antal statliga myndigheter och andra relevanta samverkansaktörer som har i uppdrag att jobba med samhällets krisberedskap.

Se gärna filmen om samverkan Östergötland så får du mer information om hur man jobbar och samverkar i länet vid en krissituation. Du hittar den till höger på sidan.

Vi är alla en del av samhällets krisberedskap och kan bidra på olika sätt. Läs mer om hur kommunens arbete med krisberedskap ser ut genom att klicka på flikarna i menyn till vänster. I högerspalten finns även länkar med hänvisning till andra sidor där du kan få ytterligare information om kriser och allvarliga händelser.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2017-05-29
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se