Föreningsbidrag


Åtvidabergs kommun vill bidra till ett aktivt föreningsliv och delar därför ut föreningsbidrag i olika former. Ett bidrag kan få din förening att växa och ge bättre förutsättningar för fler människor att delta i aktiviteter!

Vision - Barn och ungdomar är prioriterade – alla mellan 5-20 år ska ges möjlighet och utrymme att aktivt medverka i en förening

Målsättning - Kommunens ekonomiska stöd ska:

 • ge hjälp till självhjälp
 • ge förutsättningar för en stimulerande verksamhet och verka för det ideella engagemanget
 • bidra till goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid

Prioriteringar

 • Barn- och ungdomsverksamhet skall prioriteras
 • Bidrag ska tillgängliggöra lokaler och anläggningar

Avgränsningar 
Stöd utgår ej till företag, fackliga organisationer, föreningar knutna till försvaret, stödföreningar eller ekonomiska föreningar

Allmänna bestämmelser 
För att erhålla kommunalt stöd ska föreningen:

 • Vara demokratiskt uppbyggd
 • Ha en av årsmötet utsedd styrelse
 • Öppen för alla som önskar bli medlem
 • Arbeta efter stadgar fastställda av årsmötet (vid stadgeändring skall de nya stadgarna bifogas).
 • Bedriva verksamhet i och vända sig till invånarna i Åtvidabergs kommun
 • Ha väl genomtänkta mål och en policy för sin verksamhet
 • Årligen upprätta en verksamhetsplan och en budget
 • Vara ansluten till riksorganisation. Kommunen kan dock besluta om undantag från detta krav. Föreningen kan uppmanas att ansluta sig till lämplig allians eller krets
 • Ha eget bankgironummer.
 • Erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och upprätthålla ett strikt förhållningssätt mot droger. Med drogfria aktiviteter avses aktiviteter som är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping

Föreningar kan ansöka om följande stöd:

 • Stöd till kulturevenemang
 • Stöd till ungdomsevenemang
 • Aktivitetsstöd för barn- och ungdomsverksamhet
 • Ekonomiskt stöd till drift av egen anläggning, hyres och investeringsbidrag
 • Bidrag till korporationsidrott
 • Ekonomiskt stöd till pensionärsföreningar och handikapporganisationer
 • Integrationspeng

Här kan du läsa mer om kommunens föreningsbidrag - Riktlinjer för bidragPDF

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdatum finner ni i blanketterna för respektive stöd.

Publicerad av: Patrick Friberg   
Senast ändrad: 2018-01-29

Kontakt

Patrick Friberg
Fritidsutvecklare
0120-830 07
070-518 31 97
patrick.friberg@atvidaberg.se

Ansökningsblanketter

Skriv ut blanketten och fyll i för hand. 

DriftsbidragPDF

HyresbidragPDF

InvesteringsbidragPDF

AktivitetsbidragPDF

KorpenPDF

PensionärsföreningarPDF

HandikappsorganisationerPDF

KulturevenemangPDF

UngdomsevenemangPDF

Ansökan skickas till
Åtvidabergs Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Box 206
597 25 Åtvidaberg

FöreningsrapportPDF ska skickas in en gång om året eller vid förändringar i styrelsen.

Regionala stöd

Region Östergötland ger bidrag och stöd inom dessa områden:

Barn- och ungdomsorganisationer

Förenings- och organisationsbidrag

Kultur

Natur- och friluftsliv

För mer information besök Region Östergötlands webbsida.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se