Stöd inom våldsbejakande extremism

Rädda Barnens orostelefon

Nu kan du ringa Rädda Barnens orostelefon 020-100 200 eller chatta via www.raddabarnen.se/oroschatten för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro.

Orostelefonen har öppet vardagar kl. 9.00-12.00 och 13.00-16.00 samt måndagar, onsdagar och fredagar 18.00-22.00. Chatten är öppen måndagar, onsdagar och fredagar 18.00-22.00. Resten av tiden kan du lämna ett meddelande på telefonsvararen. Orostelefonens rådgivare talar svenska, engelska, danska, arabiska, azerbajdzjanska, dari, pashto, persiska, somaliska, turkiska och tigrinja. Du ringer givetvis anonymt.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-04
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se