Om mig - enkät om ungas hälsa och livsstil

Ungdomsenkäten Om mig är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Enkäten utgår ifrån ungdomars perspektiv på hälsa, välmående och livsstil och består av fem frågeområden: Familj och vänner, Hälsa och livsstil, Tobak och alkohol, Skola och fritid samt Livet och framtiden. Ambitionen med enkäten är att involvera ungdomar från enkätutformning och datainsamling till analys och interventioner.

Webbenkäten genomförs i årskurs 8 på högstadiet och i årskurs 2 på gymnasiet. Om mig-enkäten har genomförts tre år i rad (2014-2016) med god svarsfrekvens och den kommer att fortsätta genomföras även under åren 2017-2019.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-04

Kontakt

Folkhälso- och integrationssamordnare
Sara Birgersson
0120-830 09
sara.birgersson@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se