Förebyggande ANDT-arbete

Den svenska regeringen har en strategi för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) som gäller mellan åren 2016 till 2020. Målet med arbetet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2016-2020
Länsstyrelsen i Östergötland har tillsammans med Polismyndigheten, Region Östergötland och fyra av länets kommuner (Linköping, Norrköping, Motala och Ödeshög) tagit fram en regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län som gäller 2016-2020. Den regionala strategin omfattar åtgärder och insatser på flera nivåer och områden. I strategin framgår även vad som behöver göras under den kommande femårs-perioden för att ta sikte på det övergripande målet om ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.  

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-04

Kontakt

Folkhälso- och integrationssamordnare
Sara Birgersson
0120-830 09
sara.birgersson@atvidaberg.se

Läs mer

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se