Så kan du hjälpa till

Många människor i Europa är på flykt och det påverkar även oss. Framförallt kommer många ensamkommande barn och ungdomar hit. Det finns flera sätt du som medborgare kan hjälpa till.

Du kan bli familjehem!

Det finns barn som behöver en annan familj för en tid, som kan erbjuda trygghet, värme och kärlek. Även om det bara är för en kort tid, så betyder det lilla så väldigt mycket!

Om du är intressad av att bli familjehem eller jourhem är du välkommen att kontakta familjehemssekreterare Angelica Bäck eller Helen Rönngren via växeln 0120-830 00 eller e-post angelica.back@atvidaberg.se och helen.ronngren@atvidaberg.se

Du kan bli god man!

En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte själv kan bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Uppgifterna varierar och är beroende av hur förordnandet är utformat men det kan till exempel handla om att hjälpa till med ansökningar till myndigheter, se till att räkningar blir betalda eller att företräda huvudmannen vid olika rättshandlingar.

Vi behöver gode män som stöd för personer som inte är myndiga. Om du kan tänka dig att bli god man, kontakta överförmyndarkontoret telefon 0492-76 90 00 eller e-post ovis@vimmerby.se 

Åtvidabergs kommun samverkar med Kinda, Vimmerby och Ydre kommun när det gäller överförmyndare. Mer information kring gode män.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-03-27
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se