Roller och ansvar

Olika offentliga aktörer har olika ansvar i mottagandet av flyktingar. Informationen nedan är hämtad från www.migrationsverket.se, samt www.krisinformation.se.

Kommunens ansvar

Kommunens ansvar är att se till så att de ensamkommande barn och ungdomar som Migrationsverket anvisar till kommunen har någonstans att bo och att de får undervisning i skolan.

Kommunen ansvarar också för nyanlända som har fått beviljat uppehållstillstånd.

Migrationsverkets ansvar

  • Prövar asylansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ansöka om svenskt medborgarskap.
  • Ordnar mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva. 
  • Betalar ut statlig ersättning till kommuner och landsting.

Länsstyrelsens ansvar

  • Stödjer och underlättar samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter inom länet. 
  • Samordnar information till allmänhet och media. 
  • Skriver överenskommelser med kommunerna i länet om mottagande av flyktingar och skyddsbehövande och deras anhöriga. 

Region Östergötlands ansvar

Alla asylsökande har rätt till hälsoundersökning och vård och alla barn måste erbjudas skola.

Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande.

Alla som ansöker om asyl i Sverige har rätt till akut sjuk- och tandvård samt vård som inte kan vänta. Asylsökande har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma kostnadsfria sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige.

Läs mer på regionostergotland.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvar

MSB:s uppdrag är att samordna Sverige för att hanteringen av flyktingsituationen ska bli så effektiv som möjligt och för att inget ska falla mellan stolarna. Med hjälp av regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser från MSB får aktörerna stöd att fatta informerade och välgrundade beslut i sin verksamhet.

Vi behöver varandra, vi behöver dig

Läs gärna mer om detta under rubriken "Så kan du hjälpa till" till vänster. 

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-12-02
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se