Olika boendeformer

Migrationsverket ska pröva människors asylansökningar och ordna så att de får någonstans att bo. En asylsökande person kan välja att ordna ett eget boende både under asylprocessen och efter besked om uppehållstillstånd.

En asylsökande som fått upphållstillstånd i Sverige ska erbjudas boende i en kommun (kommunplacering). Som en del i den nyanländes etableringsplan ska Arbetsförmedlingen ordna boendet.

Ankomstboende

Det första boendet en asylsökande kommer till kallas ankomstboende. Där stannar man en kort tid tills man registrerat sin asylansökan på Migrationsverket.

Det finns olika sorters ankomstboenden:

  • Migrationsverkets egna ankomstboenden som ligger nära ansökningsenheter. Finns bland annat i Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle och Flen.

  • Privata leverantörer som driver ankomstboenden när Migrationsverket inte har plats på sina ordinarie ankomstboenden. Avtal skrivs på mellan några veckor upp till sex månader.

  • Evakueringsboenden, ett slags ankomstboende som ordnas av kommuner. När Migrationsverkets och de privata leverantörernas boenden inte räcker till kan de asylsökande bo en kort tid i evakueringsboenden. Det kan vara till exempel gymnastikhallar, skolor eller militärförläggningar som tillfälligt möbleras om. I detta fall är det kommunala lokaler som är aktuella och inte privata aktörer.

  • Beredskapsplatser ordnas i till exempel Kriminalvårdens eller Försvarmaktens anläggningar när de andra möjligheterna är uttömda.

Asylboenden

När asylsökande registrerat sin ansökan hos Migrationsverket hänvisas de till ett asylboende i väntan på asylutredning och i väntan på eventuellt uppehållstillstånd. Det kan vara en lägenhet som delas med andra asylsökanden eller ett kollektivt boende med självhushåll. Det är Migrationsverket som hyr dessa lägenheter eller fastigheter.

Det vanligaste är att boendena drivs av privata leverantörer. det kan vara hotell, vandrarhem eller till exempel en stugby. 

Ensamkommande barn, EKB-boende

Barn som kommer till Sverige utan föräldrar eller andra vårdnadshavare kallas för ensamkommande barn. Ensamkommande barn har samma rättigheter som barn som är medborgare och bofasta i Sverige. Ensamkommande barn placeras i kommunens hem för vård och boende, HVB. Standard för HVB regleras av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2016-02-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se