Översiktsplaner

FastställelsedatumNamnPlankartaBeskrivning
1990-08-13Översiktsplan för Åtvidabergs kommunLänkPDFLänk PDF
2001-07-06Översiktsplan för Åtvidabergs kommunLänkPDFLänkPDF

Fördjupade översiktsplaner

FastställelsedatumNamnPlankartaBeskrivning
1990-08-13Fördjupad översiktsplan för GreboLänkPDFLänkPDF
1990-10-29Fördjupad översiktsplan för Björsäter LänkPDF
1997-10-25Fördjupad översiktsplan för centrala industriområdet, nya genomfarten mm.LänkPDFLänkPDF

Övriga vägledande dokument

FastställelsedatumNamnPlankartaBeskrivning
1990-08-14Kulturhistorisk bebyggelseinventering i Åtvidabergs centralortLänkPDFLänk PDF
1997-12-08Landsbygdsutvecklingsprogram för Björsäter LänkPDF
1998-05-31Landsbygdsutvecklingsprogram Grebo LänkPDF
Publicerad av: Anna Karlin   
Senast ändrad: 2015-05-26
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se