Lediga bostäder och tomter

Här finner du information om lediga hyresbostäder, bostadsrätter och villor, samt tomter inom Åtvidabergs kommun. Önskar du bygga ett eget hus söker du bygglov hos kommunen.  

Publicerad av: Mari Solbrekken   
Senast ändrad: 2018-02-21

Aktuellt

Kommunen har förvärvat mark i Grebo (Norrby) och avser att ta fram nya tomter i anslutning till Ärlången. Den som vill ta del av hur planarbetet fortskrider kan skriva upp sig på kommunens intresselista. Vid intresse kontakta:

Mari Solbrekken
Planarkitekt
0120-833 80
mari.solbrekken@atvidaberg.se


Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se