Köpeavtal

Efter att bygglovet vunnit laga kraft är det dags för parterna skriva under köpeavtal gällande den tomt som ska bebyggas.

Detta avtal är till för att reglera viktiga parametrar avseende säljares och köpares/byggherres skyldigheter och rättigheter gällande tomtköp och därefter byggnation.

I köpeavtalet ska bland annat ingå:

  • Att köparen förvärvar aktuell tomt för byggnation av flerbostadshus (med klausul att överlåtelse sker först efter gjuten grund och slutbetalning) för X kronor och förskotterar 10% av tomtpriset.
  • Information om huruvida tomtpriset är inklusive anslutningar och vilka.
  • Reglering när byggnation senast startar och när slutbesiktnings senast ska ske.
  • Klausul innefattande att om man bara gjuter plattan och inte går vidare och slutför byggnation för inflyttning senast datum X så hävs köpekontraktet utan återbetalnings/ersättningsskyldighet från kommunens sida.

Lämpliga datum för respektive del överenskommes gemensamt av parterna, allt med viss säkerhetsmarginal så det ska kännas tryggt och vara funktionellt för båda parter.

Observera att när köpeavtalet är påskrivet så ska detta formellt fastställas i kommunfullmäktige för att tomtköpet ska vinna laga kraft.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-08-07
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se