Intentionsavtal

När kommunen gett muntligt löfte till byggherren om att gå vidare med att söka bygglov så upprättas ett intentionsavtal mellan parterna innan bygglovsansökan lämnas in. Detta avtal är framför allt till för att reglera förhållandena gällande markanvisningen inför att köpeavtal skrivs efter lagakraftvunnet bygglov.

Se exempel på hur ett intentionsavtal kan se ut.PDF

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-01-11
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se