Idéskedet

En projektidé kan starta på många olika sätt och av olika aktörer. Oavsett varifrån idén kommer måste olika överväganden och bedömningar göras om projektets förutsättningar och om möjligheterna att kunna genomföra det. Idéfasen omfattar tiden från inlämnande av idé/intresseanmälan till besked om kommunen är positiv till att pröva att genomföra projektet.

I detta tidiga och viktiga skede av processen kan en hel del frågor belysas och besvaras som underlättar det kommande projektarbetet. Projektidén kan också överges om förutsättningarna för ett genomförande saknas. Noggranna överväganden i detta skede kan spara både tid, pengar och andra resurser.

Åtvidabergs kommun välkomnar nya projektidéer från dig som byggare. Skicka in din intresseanmälan eller kontakta först samhällsbyggnadsförvaltningen alternativt byggkontoret.

Åtvidabergs kommun arbetar med markanvisning i form av direktanvisning, vilket innebär att byggherrar lämnar in intresseanmälan, via formulär i högerspalten, där man anger vilken/vilka tomter man är intresserad av, upplåtelseform samt gärna referensobjekt.

Bedöma idé

Det första som händer när intresseanmälan kommer in är att kommunen i dialog med byggherren bedömer projektidén utifrån vad det tillför kommunen och utifrån förutsättningarna att genomföra idén.

       Kommunen

  • Ligger projektet i linje med detaljplan och i förekommande fall gestaltningsprogram?
  • Muntligt besked om att gå vidare och fördjupa idén eller avbryta.

       Byggherren

  • Enkel skiss presenteras med översiktlig beskrivning: Var ligger projektet och vad innehåller det (upplåtelseform, antal lägenheter och gärna referensobjekt)

Fördjupad idé

När kommunen gett muntligt besked om att gå vidare så är det dags att träffas (om inte det skett tidigare) och bl.a. gå igenom nedanstående punkter.

       Kommunen

  • Bedömning av konsekvenser, bland annat infrastruktur, miljö och tekniska frågor

       Byggherren

  • Bedömningar av bland annat marknad, kostnader, lönsamhet och finansiering

VA-frågor hanteras av Åtvidabergs Vatten AB Anders Nordlund, VA-ingenjör 0120-831 75, anders.nordlund@atvidaberg.se

Tillsammans

  • Översiktlig riskbedömning, diskutera förväntningar på varandra
  • Diskutera roller och ansvar
    Kommunen lämnar muntligt besked att pröva projektet i bygglov, därefter tecknas intentionsavtal som reglerar processen kring markanvisningen.
Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-16
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se