Avgifter

Extra kostnader tillkommer vid avvikelser från detaljplan, extra byggplatsbesök och utanför detaljplanerat område.

Ärendetyp, Bygglovspliktigt

Avgift

Nybyggnad enbostadshus

18 000 kr - 30 000 kr (beroende på storlek)

Nybyggnad av garage

2 000 kr - 10 000 kr (beroende på storlek)

Tillbyggnad av enbostadshus

2 000 kr - 10 000 kr (beroende på storlek)

Fritidshus 40-80 kvm

7356 kr

Tillbyggnad fritidshus ≤ 50 kvm

4153 kr

Inglasning av altan/uterum

2 588 kr (beroende på utförande)

Skärmtak 15-30 kvm

2 042 kr

    -   ≥ 31 kvm

3 862 kr

Fasadändring, mindre

1 751 kr

Fasadändring, större

3 280 kr

Plank 0- 30m lång, mindre/enbostadshus

1 896 kr

    -   31-99 m lång

3 571 kr

    -   Längre än 100m/Bullerskydd

6 556 kr

Balkong 1-5 st

2 588 kr

    -   Mer än 5 st

4 954 kr

Växthus > 15 ≤ 50 kvm

2 188 kr

 

Ärendetyp, anmälningspliktigt

Avgift

Eldstad/st

910 kr

Ventilationsanläggning enbostadshus

1 820 kr

Ventilationsanläggning övriga

5 096 kr

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre

1 092 kr

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större

5 096 kr

Takkupa, max 2 st

1 747 kr

Attefallshus max 25 kvm, enkel byggnad

2 621 kr

Tillbyggnad enbostadshus 15 kvm BOA

1 420 kr

Rivning utanför planlagt område

910 kr

 

Avgift för besked

Avgift

Förhandsbesked

3 862 kr

Strandskyddsdispens

4 800 kr

 

För mer uppgifter om taxor och avgifter är du välkommen att kontakta byggkontoret.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-22

Kontakt

Kontakta oss gärna via bygglovskontoret@atvidaberg.se

Johan Älvedal
Verksamhetschef bygg- och miljökontoret
0120-831 14

Hossam Mohammad
Byggnadsinspektör
0120-831 64

Pia Hjertström 
Bygglovshandläggare
0120-831 61

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se