Bygglov och bygganmälan

På den här sidan hittar du information om bland annat bygglov, bygganmälan, blanketter och energideklarationer. Klicka på flikarna i menyn till vänster för att läsa mer om respektive område. 

Behöver jag bygglov, rivningslov eller marklov?
I en broschyr från Boverket finns bra information om hur du ska gå tillväga om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till. Du kan ladda ner broschyren här:
Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov?PDF

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-01-02

Kontakt

Kontakta oss gärna via bygglovskontoret@atvidaberg.se

Johan Älvedal
Verksamhetschef bygg- och miljökontoret
0120-831 14

Hossam Mohammad
Byggnadsinspektör
0120-831 64

Pia Hjertström 
Bygglovshandläggare
0120-831 61

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se