Anslut din fastighet - 6 steg

Steg 1 - Information

Information på hemsidan uppdateras löpande. Här kommer du att kunna följa  projketet i stort. Riktad information kommer via direktutskick i det område som är aktuellt för utbyggnad.

Steg 2 - Avtal och Beställning fiber

Anslutning fastighet
Beställning av fiberanslutning tecknas på ett av följande tre sätt:

  • Ifyllbar PDF på hemsidan. Skriv ut och skriv under.
  • Skriv ut blanketten från hemsidan och fyll i den för hand.
  • Hämta redan utskriven blankett i kommunhuset. Fyll i den hemma i lugn och ro.

Posta blanketten till:
Kommunalförbundet ITSAM
Storgatan 36A
590 36 Kisa

Du kan även lämna blanketten i kommunhusets reception.

I fältet område skriv inom vilket område du bor, se områdesindelningskartaPDF.

Denna beställning blir bindande i samband med kundprojekteringen som görs i samarbete med fastighetsägaren. Om en kund avbryter sin beställning före kundbesöket är det ingen kostnad. Om en kund annullerar sin bindande beställning kostar det 3 500 kr inklusive moms samt att vi endast gör en vanlig förberedande insats till tomtgräns.

Detta dokument används:
Intresseanmälan fiberanslutningPDF

MarkupplåtelsevtalPDF tecknas vid ett senare tillfälle innan grävning påbörjas.

Efter beställning/intresseanmälan kommer en fiberskylt att placeras i din trädgård. Detta för att hjälpa våra underentreprenörer vid grävning samt att informera dina grannar om att det är dags att göra ett val gällande fiber. Om du inte vill ha en fiberskylt i din trädgård, gör en sådan notering på beställningsblanketten.

Lämna med fördel in beställningsblanketten vid receptionen på kommunkontoret och kvittera ut din egen fiberskylt från receptionen.

OBS Glöm inte bort att se över dina befintliga avtal för internet, TV och telefoni. När man har ett datum för anslutning och aktivering av sin fiberanslutning ser man till att befintliga avtal kan avslutas.

Steg 3 - Hembesök

Representanter för projektet gör tillsammans med fastighetsägaren upp om detaljerna för grävning och anslutning på egen tomt. Ni avtalar tillsammans om de detaljer som rör grävning samt håltagning i fastighet.

Steg 4 - Anslutning påbörjas

Påbörja den begränsade egna grävningen enligt överenskommelsen från hembesöket, om du har valt detta alternativ i din beställning, och följ de anvisningar som har getts i information från kommunen. Anvisningarna innehåller också information om håltagning i fastighet. Egengrävning och håltagning i fastighet utförs i egen regi om detta alternativ har valts vid hembesöket och i avtalet.

Om ni har valt att entreprenör ska utföra grävningen på er tomt kommer ni att bli informerade om tidpunkt för detta.

Läs mer i dokumentet "Anvisning gällande markarbeten och fiberanslutning"PDF

Steg 5 - Anslutning slutförs

Efter genomförd schaktning och grävning blåser vi in fiber i tomslangarna. Härefter åligger det fastighetsägaren att genomföra håltagning i fastigheten för fibern om det alternativet har valts. Därefter kommer våra svetsare enligt tidigare bokat tidpunkt och drar in fibern i fastigheten samt svetsar och patchar den. Projektet sätter upp en mediaomvandlare hos alla. Mediaomvandlare har förberett anslutning för TV, internet och telefoni samt andra smarta hushållstjänster.

Steg 6 - Välj bland ett rikt tjänsteutbud

Koppla upp er i portalen, www.atvidaberg.itux.se, och beställ de tjänster och leverantörer ni önskar gällande tv, internet och/eller telefoni

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-24

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Blanketter och avtal rörande anslutning i tätort skickas till:
Kommunalförbundet ITSAM Storgatan 36 A 590 36 KISA

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se