Information om pågående arbeten

Nedan finner du information om vilka grävningar och andra arbeten som pågår just nu, och även hur det kan påverka dig som fastighetsägare.

 

Pågående arbeten


Karta över områdesindelningPDF

Fas/
område

Nygård 

Bast-hagen

Centrum 

Lång-brott

Villa-hagen

Djur-gården

Fiskarhagen/
Östantorp

Detaljproj

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Kundbesök

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

Schakt/
fräsning

OK

OK

OK

OK

OK

Pågår

 Pågår

Tomt-grävning

OK

OK

OK

OK

OK

Pågår

 Pågår

Inmätning

OK

OK

OK

OK

OK

Avropat

 

Blåsning stam

OK

OK

OK

OK

OK

Avropat

 

Blåsning kund

OK

OK

OK

OK

OK

  

Svetsning stam

OK

OK

OK

OK

Pågår

  

Svetsning kund

OK

OK

OK

OK

Pågår

  

Aktivering kund

OK

OK

OK

OK

Vår
2018

Vår  2018

Vår 
2018


Enfamiljshus kampanjanslutning

Beställnings tid till projektet har utgått, men det finns fortfarande möjlighet att efterbeställa till just din fastighet till samma pris. Inkoppling av fastighet kommer att ske efter fastigheter som har beställt i projektet är ansluten.

Slutdatum för beställning under kampanj sker med projektets avslut. En exakt datum kommer att uppdateras här.

Olägenheter för fastighetsägare

Arbetet med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed berörda sträckor när infarter och tomter mm passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs i befintligt skick efter utfört arbete.

Schaktning på privat mark

I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark och då kommer kommunen att kontakta berörda fastighetsägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren och då utfaller även en ersättning.

Vad kostar det?

Anslutningsavgiften har beslutats att under pågående projekt och kampanj uppgå till:

Enfamiljshus

  • 11 995 kr inkl. moms, egengrävning och håltagning utför du själv.
  • 13 995 kr inkl. moms, inkl. grävning och håltagning.

Flerfamiljshus och företag

  • När projektet är avslutat kommer fortfarande möjligheten att ansluta sig att finnas, dock kommer anslutningsavgiften då att motsvara verklig kostnad.
  • För en kostnadsfri offert, kontakta oss på

Beställning

Information om hur beställning går till finns under Så här ansluter du dig.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-12-18

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se