Företagare

Information till företagare i Åtvidabergs tätort

Varför ansluta sitt företag?

Fyra goda skäl till fördel för sitt företag:

  • Valfrihet och öppenhet. Med kommunalt nät väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du vill sluta avtal med och för vilken period.
  • Säkerhet och trygghet. En fiberanslutning till Åtvidabergs stadsnät ger företaget en säkrad uppkoppling som klarar även framtidens högt ställda teknikkrav.
  • Ökad effektivitet och nya möjligheter. Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Du som företagare kan fortsätta utveckla affärsmöjligheter.
  • God investering. Signalen i en fiberkabel förblir praktiskt taget oförändrad. Alltså får de företag som sitter långt ifrån en anslutningspunkt en precis lika bra förbindelse med omvärlden som de som sitter nära.

Så här ansluter du ditt företag

Beroende på hur nätet ansluter till fastigheten/företaget så vill vi tillsammans med er ge en optimal lösning för både fastighetens och företagets behov och förutsättningar. Därför bokar vi gärna in ett möte med er för att få underlag till en offert på anslutning. Vid beställning håller vi er därefter uppdaterade när och hur anslutningen genomförs. Tjänster beställs enkelt via operatörens tjänsteportal.

Mer information om teknikskiftet finn under FAQ 

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-09-15

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Bredbandstjänster och anslutning
Åtvidabergsportalen

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se