Åtvidabergs tätort

Kommunen förbereder för bredbandsutbyggnad i tätorten. Grävning för fiber kommer att påbörjas under våren 2015. Hela bredbandsutbyggnaden i tätorten beräknas vara klar 2017-2018.

Syftet med fibernedläggningen är att du som medborgare på ett framtidssäkrat sätt ska få tillgång till modern och snabb kommunikation. Med fiber till fastigheten har du säkrat möjligheten för hela hushållet att kunna ta till sig befintliga och kommande samhällstjänster, information och teknik.

Åtvidabergs kommun beslutade i början av 2000-talet att bygga ett eget fibernät (stadsnät) så att alla invånare i kommunen ska få möjlighet att på ett modernt vis koppla upp sig mot nätet, med hjälp av fiberanslutning.

Karta över områdesindelningPDF

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-09-15

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Bredbandstjänster och anslutning
Åtvidabergsportalen

Intresseområde

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se