Information om pågående arbeten

Nedan finner du information om vilka grävningar och andra arbeten som pågår just nu, och även hur det kan påverka dig som fastighetsägare.


Pågående arbeten

Anslutning av fastigheter på landsbygd i Byalagskonceptet pågår gentemot befintligt stamnät.

Kommande anslutning

  • Bråstorp-Forsaström
  • Svenserum

I övriga område för tillfället finns ingen beslutad ny utbyggnad på landsbygd. När läge ändras kommer hemsida uppdateras

Kommande utbyggnad av stamnätet

För tillfället finns ingen beslutad utbyggnad av stamnät på landsbygd.
När läge ändras kommer hemsida uppdateras

Avslutad fiber byggprojekt

2017

  • Fibernätredundans till Åtvidabergs kommuns fibernät
  • Fibernät migrering (525 fastigheter) på Åtvidabergs landsbygd
  • Germundebo-Båtvik
  • Sjövik-Hannäs
  • Grebo-Hemmingstorp

Olägenheter för fastighetsägare

Arbetet med schaktningar kan föra med sig vissa olägenheter för de fastighetsägare som finns utmed berörda sträckor när infarter och tomter mm passeras. När detta är aktuellt kommer kommunen eller entreprenören att ta kontakt med respektive fastighetsägare. Marken återställs i befintligt skick efter utfört arbete.

Schaktning på privat mark

I vissa fall kommer även schaktning att behöva utföras på privat mark och då kommer kommunen att kontakta berörda fastighetsägare. Vid dessa specifika fall krävs ett avtal mellan kommunen och markägaren och då utfaller även en ersättning.

Anslutning

Anslutningsavgiften har beslutats att under pågående projekt uppgå till:

Enfamiljshus 11 995 kr inkl moms, egengrävning och håltagning utför du själv 13 995 kr inkl moms, inkl grävning och håltagning.

Serviceslang och kopplingsbrunnar kommer att placeras utmed schakten vid byggnation så att senare anslutning av kunder och fastigheter kan ske.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2017-11-24

Kontakt

Frågor om utbyggnad och pågående grävningar

0120-830 30
fiber@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se