Ordlista

En ordlista med teknikord och förklaringar


ADSL
En förkortning för Asymmetric Digital Subscriber Line. En teknik att överföra bredband via gamla tiders telefonlinjer med kablar av koppar. Asymmetrisk betyder att överföringen går snabbt åt ett håll och långsammare åt det andra. Typiska hastigheter för ADSL är att man kan ta emot data med hastigheten 8 Mbps och sända data med hastigheten 1 Mbps. Hastigheten avtar snabbt ju längre från telefonstationen fastigheten befinner sig och är också känslig för kvaliteten på koppartrådarna mellan telestation och fastighet. Eftersom data skickas parallellt med eventuella telefonsamtal är det viktigt att man kopplar ADSL-modemet på det första telefonjacket och att ett filter kopplas in mellan telefon och modem. Det finns flera upphottade varianter av ADSL som t.ex. VDSL.

ADSL2 – En något trimmad version av ADSL med överföringshastighet upp till 12 Mbps.

ADLS2+ – En förbättrad variant av ADSL2 med överföringshastighet upp till 28 Mbps.

Bredband
En teknik för snabb datakommunikation, och åsyftar sedan slutet av 1990-talet tekniker för fast Internetaccess. PTS har specificerat bredbandsaccess som anslutningshastighet på minst 2 Mbps till slutanvändaren.

Bredbands TV
TV via internet utan digitalbox där du kan se webb-TV (oftast gratis) eller streamad TV (tex. Netflix, HBO, Viaplay).

DSL, xDSL
En överföringsteknik som nyttjar befintliga telefonledningar för bredbandsuppkoppling. Det finns ett flertal varianter av DSL-tekniken. Dock, ingen av DSL-teknikerna kan leverera den överföringshastighet om minst 100 Mbps som är regeringens mål till år 2020.

Gbps eller Gbit/s
En förkortning för Gigabits per sekund, dvs miljarder databitar per sekund. En enhet som används flitigt i professionella tillämpningar av dataöverföring. I bredbandssammanhang för hushåll har denna enhet just börjat användas. Operatörer använder antingen enheten 1 Gbps eller 1000 Mbps, de betyder samma hastighet.

Kbps eller kbit/s
En förkortning för kilobits per sekund, dvs tusen databitar per sekund. Med modern datakommunikation idag används den större enheten Mbps. Mbps eller Mbit/s En förkortning för Megabits per sekund dvs miljoner databitar per sekund. Mbps är idag den vanligaste enheten för dataöverföring i bredband. Tidigare, när uppringda modem användes, angavs hastigheten i kbps, dvs kilobits per sekund, vilket är en tusendel av Mbps. De snabbaste uppringda modemen arbetade med 56 kbps, dvs mer än 20 gånger så långsamt som 1 Mbps eller 2000 gånger så långsamt än 100 Mbps, dagens vanligaste hastighet för bredband via fiber.

HDTV
High Definition Television innebär en tv-bild med högre upplösning än de äldre 625-linjers formaten. Dagens HDTV-system har 720 (1280×720 pixlar) eller 1080 linjer (1920×1080 pixlar), där det senare kallas full HD-upplösning. HDTV sänds alltid med digitalt ljud (oftast Dolby Digital 5.1) och alltid i bredbild (widescreen, 16:9).

IPTV
TV via internet genom en speciell digitalbox.

Pixel, Pixlar
Med en pixel menar vi en bildpunkt på en datorbildskärm eller platt TV.

PTS – Post- och telestyrelsen
En svensk statlig förvaltningsmyndighet som har ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio). Myndigheten sorterar under Näringsdepartementet.

Tripple-Play
En teknik som utvecklades för att på ADSL-uppkoppling samtidigt kunna överföra både internet, telefoni och TV. Tripple-play är som teknik räknat inte relevant i fibersammanhang, eftersom fiberns kapacitet räcker mer än väl till för att överföra alla typer av tjänster, både data, telefoni och TV mm. Eftersom uttrycket är ganska inarbetat används det fortfarande ofta i marknadsföring just på grund av att vi förstår vad det innebär och att alla tre tjänster levereras i den förpackningen.

TV On-demand
En teknik som gör att du kan titta på ett TV-program när du vill. Du behöver inte följa starttiderna i TV-tablån. Det finns idag många TV on-demandtjänster fritt tillgängligt via internet. Utan speciell utrustning tittar du idag på tex SVTplay, TV4play mfl. Dessutom finns många betaltjänster som också nås utan speciell utrustning bara man har tillgång till en internetuppkoppling. Dessa tjänster finns hos bla Magine, Viaplay, Cmore Play, Netflix, SF Anytime och Filmnet mfl.

Ultra High Definition Television (UHDTV)
(eller Ultra HDTV och Ultra High Definition Video (UHDV)) – är ett format för TV som är en efterföljare till HDTV. Den finns i två olika format kallade 4K UHD (3840x2160 pixlar) och 8K UHD (7680x4320 pixlar) som motsvarar det som i filmvärlden betecknas 4k och 8k. 8K HD kallas ibland också för Super HD.

VDSL
En modernare variant av ADSL som ska läsas ut Very high-rate Digital Subscriber Line. VDSL kan som mest ha en överföringshastighet om 65 Mbps, vilket fortfarande är klart mindre än regeringens mål om 100 Mbps. Video On-demand (VOD) Samma funktion som TV On-demand ovan, men betyder hos några operatörer att man via speciella tv-boxar kan hyra en film digitalt och betala för den via sin TV-räkning.

Öppet nät
Ett nät som är öppet för alla att ansluta sig till, såväl konsumenter som leverantörer. Motsatsen är ett slutet eller privat nät, där en aktör ensam har tillgång till och erbjuda tjänster. Ett slutet nät kan initialt te sig ekonomiskt fördelaktigt men på sikt blir det alltid ett dyra alternativ.

Publicerad av: Helen Stenberg   
Senast ändrad: 2015-03-30
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se