Fiber, koppar och/eller trådlöst

Teknikskifte

I takt med genomförandet av teknikskifte – fast telefoni byts mot lösningar via mobilnät – höjs behovet av fiberförbindelse ända fram till fastighet. Kopparledningar börjar monteras ned och fiber, framtidens digitala teknik, tar över. Bredband med fiber är det absolut snabbaste sättet att skicka information. Med en fiberansluten fastighet har du inte bara höjt fastighetens värde utan också framtids säkrat vardagen för hela hushållet/näringsverksamheten. Användningsområden som TV, Internet och telefoni är självklara, men bredbandet kan också ge möjlighet till larm och övervakning. Bredbandet med fiber är en investering för kommunens invånare såväl som för den egna kommunala verksamheten.

Begränsningar koppar

Av tradition och av praktiska skäl har koppartråd alltid använts inom telekommunikation. Men i jämförelse med fiberoptik har denna teknik uppenbara begränsningar:

 • Kopparnätet är lufthängt och därmed också utsatt för väder och vind. Driftsäkerheten kan därför inte garanteras.
 • Kopparnätet har begränsad överföringshastighet av datatrafik.
 • Koppartråden är elektriskt ledande och därför kan elektriska störningar uppstå.
 • Kopparnätet är begränsat vad gäller transport av datagrafik längre sträckor i stam- och områdesnät.

Slutsats: I jämförelse med koppar är fibern framtidssäker. Man säkerställer också informationsflödet till hushållet/näringsverksamheten med fiber.

Fördelar fiber

Fiber är den enda framtidssäkra tekniken för "den digitala motorvägen" som banar vägen för bredband, telefoni, kabel-TV m.m. Ett fibernät till fastigheten har den kapacitet som dagens och framtidens multimediala tjänster kräver, samtidigt som tekniken underlättar nätdrift och ger kostnadsbesparingar.

 • Fibernätet markförläggs och är därmed inte utsatt för väder och vind. Driftsäkerheten är därmed mera garanterad.
 • Fibernätet har överlägsen överföringshastighet av datatrafik. Data skickas med ljusets hastighet.
 • Fibertråden är hårstråtunn (oftast av glas) och fiberkabeln består av dessa trådar där laserdioder i båda ändar blinkar i takt med de signaler som skickas. Ljuset översätts sedan till signaler omvandlat till exempelvis TV, internet eller telefoni.
 • Fibernätet i sig har inga begränsningar. Den aktiva utrustningen anger hastigheten. På marknaden finns redan möjlighet till 250 Mbit/sek.

Slutsats: I jämförelse med övrig teknik är fibern överlägsen för datakommunikation. Exempelvis kan en enda fibertråd hantera hela New Yorks telefonsamtal samtidigt.

Trådlös kommunikation

I allmänhet är det svårt att jämföra dessa två tekniker, eftersom framsteg görs regelbundet på båda områdena. Men några skillnader bör ändå betonas.

 • Trådlös kommunikation har begränsad prestanda.
 • Trådlös kommunikation är mera utsatt för väder och vind.
 • Trådlös miljö är begränsad i antal användare – ju fler användare som delar trådlös kommunikation desto långsammare blir uppkoppling och desto längre blir svarstider.
 • Trådlös kommunikation är nödvändig i vissa geografiska sammanhang.

Slutsats: Trådlös kommunikation är ett bra komplement till fiberbaserad drift.


Publicerad av: Mikael Henriksson   
Senast ändrad: 2015-06-10
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se