Teknik

Teknik ett behov
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik.

För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Genom ett otal tekniska lösningar har människan byggt upp ett samhälle där kunskaper om och i teknik är avgörande för vår existens, allt från storskaliga och för samhället centrala system som vatten- och avloppssystemen, elsystemet, transportsystemet, matproduktionen och boendet till tidningar, tv, badmintonracketar, Facebook, bloggar och andra IT-fenomen. Men vad har tekniken egentligen för plats i skolan?

Filmklipp från skolverket - Teknikämnets roll i skolan.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-mSyvtw9Iow#!

Mål och syfte för Teknik i förskolan och grundskolan

Förskolan

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Grundskolan

Eleverna i grundskolan ges förutsättningar i teknik att utveckla sin förmåga att:

  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändrats över tid.

Tekniklego i skolan
I Åtvidabergs kommun arbetar eleverna från förskoleklass till år 5 med Tekniklego för att fördjupa sig ännu mer i ämnet teknik.
Varje låda utgår från givna konstruktioner och där eleverna får bygga/konstruera utifrån en modell eller skiss. Eleverna får genom arbetet med tekniklego förstå hur den byggda modellen fungerar och även se samband mellan den byggda modellen och vardagslivet.

Foto Annette Bergstrand

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se