NTA Teman

Arbetssätten i NTA-teman

Grundfilosofin inom NTA är arbetssätten som sätter eleverna och deras frågor i centrum.

Varje NTA-tema är komplett med experimentmateriel för arbete i helklass under en period på 8—10 veckor. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Arbeta som forskaren


NTA bygger på att eleverna ställer frågor, söker svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete och sina resultat:

Fokusering
Elever och lärare börjar med att exemplifiera och klargöra vad de vet om det aktuella temat. De tydliggör mål och ställer frågor för arbetet samt planerar temaperioden tillsammans.

Utforskning
Eleverna formulerar frågor och gör förutsägelser. Därefter undersöker, experimenterar och utforskar de aktuella frågor, objekt och fenomen. Eleverna dokumenterar kontinuerligt sitt arbete.

Reflektion
Eleverna presenterar sina erfarenheter och resultat samt återkopplar också till frågor och förutsägelser. Även värderingsfrågor behandlas. Eleverna formulerar vad de lärt sig i temat eller momentet.

Tillämpning
Arbetet förs vidare till nya frågor och olika typer av tillämpningar.

                             Foto Annette Bergstrand
Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-09
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se