NTA kopplat till grundskolan

NTA bygger på ett vetenskapligt arbetssätt och speglar Lgr 11 till stora delar.
Fokus är självklart på de naturvetenskapliga ämnena, men NTA erbjuder samtidigt en möjlighet att arbeta ämnesövergripande och för många är språkutveckling ett viktigt inslag i det praktiska arbetet.

Att formulera en fråga, att dokumentera ett experiment, att presentera sina slutsatser är tydliga och praktiska tillämpningar i svenska. 

Syftet är att ge eleven möjligheter till att ta till sig den kunskap som hon eller han behöver för att skapa sig en bra framtid. Kunskap är vägen till ett demokratiskt och utvecklande samhälle. Nyfikenhet är vägen till att skaffa sig den kunskapen.

NTA är ett genomtänkt material som stämmer väl överens med Lgr 11 och som bygger på ett vetenskapligt arbetssätt genom att det utgår ifrån en frågeställning som eleverna genom experiment och faktasökning själva besvarar. 

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-09

Kontakt

Helena Lindh
NTA-samordnare
0120-833 69
helena.lindh@atvidaberg.se

Kontaktpersoner

Alléskolan
Helena Lindh
helena.lindh@atvidaberg.se

Björsäters skola
Annelie Karlsson
annelie.karlsson@atvidaberg.se

Centralskolan
Jelina Olsson
jelina.olsson@atvidaberg.se

Grebo skola
Marie Karlsson
marie.karlsson@atvidaberg.se

Länkar
Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se