Tema vatten

I tema vatten får barnen upptäcka och ett utforska på olika arbetssätt. Vatten är något som barn har lätt att associera till och man kan arbeta med vatten på ett tvärvetenskapligt sätt.

I tema Vatten får barnen

- bygga upp en förståelse för vatten som ett exempel på naturens kretslopp,

- upptäcka samband och förändringar i naturen som är relaterade till vatten,

- göra barnen medvetna om vattnets olika och i vissa stycken unika egenskaper,

- ge en förståelse för hur viktigt vattnet är för livet på Jorden,

- träna barnen i förmågan att göra förutsägelser samt att iaktta förändringar,

- hantera enkel laborativ utrustning samt utveckla sin finmotorik,

- få möjlighet att studera och diskutera begrepp som lösning, spädning, ytspänning, filtrering, smälta, frysa, tryck, aggregationstillstånd, lyftkraft och impregnering,

· språkutveckling

Vad innehåller tema Vatten?

Temat innehåller 34 olika experiment där många kan varieras på olika sätt, vilket skapar förutsättningar för ett mer varaktigt och kreativt tänkande.

Vissa experiment utförs som demonstration i dialog med barnen, ofta uppbyggt kring en berättelse av något slag. Andra experiment utför barnen, där det ges utrymme att lösa problem, bygga och konstruera.

Grundprincipen för arbetet med temat utgår från barnens erfarenheter och frågeställningar till naturvetenskapliga och tekniska företeelser. Därefter låter vi experimenten vara vägledande till nya kunskaper och förståelse kring hur omvärlden fungerar.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-09

Kontakter

Helena Lindh
NTA-samordnare
0120-833 69
helena.lindh@atvidaberg.se

Kontaktpersoner

Björsäters förskola
Ann Milan ann.milan@atvidaberg.se

Grebo förskola
Sara Alm sara.alm@atvidaberg.se

Centrala området
Marie Lundberg Thor marie.lundberg-thor@atvidaberg.se

Långbrottsområdet
Gudrun Lundberg-Friström
gudrun.lundberg-fristrom@atvidaberg.se

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se