NTA kopplat till förskolan

NTA –Naturkunskap och teknik för alla drivs av kommuner i samverkan genom NTA produktion och service. Grundskolan i Åtvidaberg har arbetat med NTA sedan flera år och under 2012 kommer även alla förskolor i Åtvidabergs kommun att jobba med tema vatten.

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor och att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

Förskolan ska även erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden både inom­hus som utomhus.

Mål

Alla 5-åringar i Åtvidabergs kommun ska ha möjlighet att upptäcka naturkunskap och teknik i förskolans verksamhet och genom  NTA.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

• utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Arbetssätt

Alla barn i förskolan lär sig genom att leka, ställa frågor,undersöka och prova färdigheter och kunskaper. NTA utbildningen kommer att påverka pedagogerna i sin utveckling med att ha tillit till det kompetenta barnet genom att:

- låta barnen själva klura på svaren till sina frågor

- få prova på och göra egna erfarenheter

- att jag som pedagog inte alltid har det rätta/bästa svaret

Grundfilosofin inom NTA är att arbetssättet ska sätta barnet och dess frågor i centrum.

NTA bygger på att barnen ställer frågor, gör reflektioner kring tänkbara svar, undersöker, resonerar med varandra, undersöker mera och dokumenterar sitt arbete.

Utforskning

Barnen ställer frågor och gör förutsägelser. Därefter undersöker, exprimenterar och utforskar de frågor, objekt och fenomen.Barnen dokumenterar sitt arbete.

Reflektion

Barnen samtalar om vad som händer och sätter ord på sina egna funderingar kring vad, hur och varför det händer.

Dokumenatation

Kan vara ritningar, fotografier eller pedagogen hjälper barnet att skriva ner sin funderingar före, under och efter exprimentet.

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-09

Kontakt

Helena Lindh
NTA-samordnare
0120-833 69
helena.lindh@atvidaberg.se

Kontaktpersoner

Björsäters förskola
Ann Milan ann.milan@atvidaberg.se

Grebo förskola
Sara Alm sara.alm@atvidaberg.se

Centrala området
Marie Lundberg Thor marie.lundberg-thor@atvidaberg.se

Långbrottsområdet
Gudrun Friström
gudrun.lundberg-fristrom@atvidaberg.se

Länkar

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se