Föräldrainformation


Datainsamling

Från och med vårterminen 2011 startar NTA (Naturvetenskap och teknik för alla, www.nta.kva.se) en datasamling för att få ett underlag för utvärdering av om och hur arbetet med NTA:s teman påverkar elevers kunskaper inom naturvetenskap och teknik.

Vi kommer varje termin under de närmaste åren att samla in uppgifter om vilka elever och lärare som arbetar med något av NTA:s teman. Detta sker genom att respektive lärare/skola skickar klasslistor till NTA med namn och och personnummer på eleverna och läraren, kompletterat med vilket tema klassen har arbetat med under terminen.

All insamlad data kommer att skickas till Statistiska Centralbyrån, som med hjälp av personnumren har möjlighet att göra gruppindelningar utifrån olika kriterier.
När gruppindelningen är gjord behövs personnumren inte längre och vi kan förstöra de inskickade listorna. Det gruppindelade underlaget kan användas för att bland annat följa upp hur eleverna som arbetat med NTA-teman klarar sig på de nationella proven, jämfört med elever som inte jobbat med NTA.

Elever med skyddad identitet skall inte finnas med på de inskickade listorna.

Ett informationsblad angående datainsamlingen skickas även med eleverna via klassläraren på respektive skola.

Om du har frågor kring datainsamlingen kan du kontakta Marja Andersson, verksamhetschef för NTA Produktion och Service ekon. förening, tfn: 08-673 95 21 eller e-post: marja.andersson@kva.se

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-09

Kontakt

Helena Lindh
NTA samordnare
0120-833 69
helena.lindh@atvidaberg.se

Aktuellt

Fenomenmagasinet i Linköping
Testa olika experiment på Fenomenmagasinet i Linköping
http://www.fenomenmagasinet.se/

TomTits i Södertälje
Testa olika experimenten på Tom Tits för hela familjen.
http://www.tomtit.se/

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se