Naturvetenskap och Teknik för Alla

Naturvetenskap och Teknik för Alla
NTA står för "Naturvetenskap och teknik för alla" och är Kungliga Vetenskapsakademiens (KVA) och Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) stöd till Sveriges skolor när det gäller naturvetenskap och teknik i grundskolan.
Programmet är ett samarbete mellan KVA, IVA, universitet, högskolor, näringsliv och kommuner. NTA innehåller materiel, kompetensutveckling, lärarhandledningar och elevböcker i sjutton olika teman i naturvetenskap och teknik för skolår F-9.

Elevernas frågor i centrum
Grundfilosofin inom NTA är arbetssättet som sätter barnen/eleverna och deras frågor i centrum. Barnen/eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik samt numera även matematik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.

Nyfikenhet och intresse 
NTA är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos både elever och lärare.
I Åtvidabergs kommun deltar pedagoger/elever/barn från förskolan till och med årskurs fem.
NTA tillhandahåller 19 olika teman från förskolan till och med årskurs 9.

Mer information om NTA finns på www.nta.kva.se/

Publicerad av: Jonna Smedhamre Allvin   
Senast ändrad: 2016-03-29

Kontakt

Helena Lindh
NTA samordnare
0120-833 69
helena.lindh@atvidaberg.se

Kontaktpersoner

Alléskolan
Helena Lindh
helena.lindh@atvidaberg.se

Björsäters skola
Annelie Karlsson
annelie.karlsson@atvidaberg.se

Centralskolan
Jelina Olsson jelina.olsson@atvidaberg.se

Grebo skola
Marie Karlsson
marie.karlsson@atvidaberg.se

Björsäters förskola
Ann Milan
ann.milan@atvidaberg.se

Grebo förskola
Sara Alm sara.alm@atvidaberg.se

Centrala förskoleområdet 
Ann-Charlotte Forsell 
ann-charlotte.forsell@atvidaberg.se
Gudrun Lundberg Friström
gudrun.lundberg-fristrom@atvidaberg-se

Aktuellt

Fenomenmagasinet i Linköping

Testa olika experiment på Fenomenmagasinet i Linköping
http://www.fenomenmagasinet.se/

TomTits i Södertälje

Testa olika experimenten på Tom Tits för hela familjen.
http://www.tomtit.se/

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se