Mat, lunch

I Åtvidabergs kommuns förskolor och skolor serveras lunch varje dag. Maten tillagas i vårt centralkök på Alléskolan utifrån livsmedelsverkets rekommendationer och Åtvidabergs måltidspolicy.

Specialkost 

Specialkost till barn och elever kan tillhandahållas av framför allt medicinska skäl. Utbudet av koster grundar sig på skollagens krav på näringsriktiga måltider samt resurser inom måltidsverksamheten.

För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till just ditt barns/elevs behov vill vi att ni fyller i blankett om specialkost och inlämnar till respektive förskola/skola.

Blankett specialkostPDF

Specialkost av medicinska skäl
För specialkoster av medicinska skäl ska medicinsk bedömning av sjuksköterska (datum och signatur) gällande födoämnesallergin eller av andra medicinska skäl lämnas till specialkostblanketten.

Läkarintyg
Om barnet/eleven har en svår allergi eller har en allergi som innebär att barnet/eleven behöver vara utan flera vanliga födoämnen såsom mjölkprotein, ägg, vete, fisk etc. ska specialkostblanketten kompletteras med ett läkarintyg. Det är viktigt att barn/elev med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks.

Specialkost av andra skäl än medicinska skäl
Vi erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, dvs. vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg. Vi erbjuder också kost som utesluter fläskkött, blodmat och inälvsmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda halalkost, koshermat eller koster som utgår från t.ex. ekologiskt odlad mat eller andra dieter/koster. Läkarintyg behöver inte lämnas in för specialkost av etniska, kulturella eller religiösa skäl.

När tillhandahålls specialkost?
Villkoret för att få specialkost är att barnet/eleven äter samma mat i hemmet. Vårdnadshavare intygar genom att skriva under ansökningsblanketten. Tillbehör på ordinarie meny samt råkost/salladsbord är komplement även till specialkosten.

Förändringar eller avanmälan av specialkost
Behovet av specialkost kan givetvis förändras under barnets/elevens uppväxt och bör följas upp kontinuerligt.
När barn/elev inte längre är i behov av specialkost, alternativt byter förskola/skola, ansvarar vårdnadshavare för att kontakta respektive expedition på skola/förskola för avanmälan/nyanmälan av specialkost.

Publicerad av: Ellen Rudholm   
Senast ändrad: 2018-03-06


Förskolan, grundskolan och gymnasiet har samma matsedel.

Kommunen med framåtanda
Åtvidabergs kommun
Adelswärdsgatan 7
Box 206
597 25 Åtvidaberg
Telefon: 0120-830 00
kommun@atvidaberg.se
Fax: 0120-352 29
Org.nr: 21 20 00 - 0415
Org.nr EU: 212000041501
Webbansvarig/informatör: atvid.web@atvidaberg.se